IQ Netzwerk Brandenburg - AngeboteIQ Network BrandenburgСеть проектов IQ земли Бранденбург – предложенияSieć IQ Brandenburgiaشبكة الإندماج عبر التأهيل في ولاية براندنبورغ ـ العروضIQ Netzwerk Brandenburg - AngeboteIQ Netzwerk Brandenburg - AngeboteIQ Netzwerk Brandenburg - Angebote
Startseite   >   Sieć IQ Brandenburgia 

Sieć IQ Brandenburgia – oferty

Celem działalności sieci IQ Brandenburgia jest poprawa integracji dorosłych imigrantów na rynku pracy w kraju związkowym Brandenburgii. Na osiągnięcie tego celu ukierunkowanych jest w 2017 r. łącznie 15 podprojektów, realizujących różne zadania i skierowanych do różnych grup docelowych. 

Działania naszej sieci koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  • doradztwo w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza granicami Niemiec oraz ofert w zakresie uzupełniania kwalifikacji zawodowych
  • działania umożliwiające podnoszenie kwalifikacji dla osób z zagranicznymi dyplomami
  • Potwierdzanie kompetencji
  • wspieranie otwartości międzykulturowej w instytucjach rynku pracy oraz międzykulturowych kompetencji konsultantów
  • doradztwo dla pracodawców w kwestiach związanych z zatrudnianiem międzynarodowych specjalistów
  • podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorstw imigranckich
  • szkolenia językowe w celu uznania kwalifikacji zawodowych
  • Praca z wolontariuszami, organizacjami imigranckimi i inicjatywami powitalnymi – motywatorzy lokalni
  • Doskonalenie zawodowe dla pracowników wykonujących zadania społeczne wśród imigrantów

  Folder sieci IQ Brandenburgia zawiera przegląd naszej pracy oraz podprojektów. (Pobieranie, ok. 835 kB).

  W kolejnym folderze zamieszczono wszelkie oferty dotyczące doradztwa i podnoszenia kwalifikacji dla osób z zagranicznymi kwalifikacjami zawodowymi. (Pobieranie, ok. 1 710 kB kB)

  Sieć IQ Brandenburgia jest częścią federalnego programu wsparcia „Kwalifikacja drogą do integracji (IQ)“, który jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, w skr. BMAS) i Europejski Fundusz Społeczny (Europäischer Sozialfonds, w skr. ESF). Partnerami w realizacji są Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium für Bildung und Forschung, w skr. BMBF) oraz Federalny Urząd Pracy (Bundesagentur für Arbeit, w skr. BA).

  Kontakt:

  Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg (Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej, Zdrowia, Kobiet i Rodziny kraju związkowego Brandenburgii)
  Referat Frauen und Arbeitsmarkt, Arbeits- und Existenzgründungsförderung (Dział do spraw kobiet i rynku pracy, dofinansowania zatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej)
  Henning-von-Tresckow-Straße 2-13
  14467 Potsdam

  Koordynacja

  Dina Ulrich (kierownik projektu)
  Telefon: (0331) 866-5371
  E-Mail: dina.ulrich[at]masgf.brandenburg.de 

  Oliver Döring (controlling finansowy)
  Telefon: (0331) 866-5379
  E-Mail: oliver.doering@masgf.brandenburg.de

  Lena Haselhorst (zastępca kierownika projektu, Public Relations)

  Telefon: (0331) 866-5374
  E-Mail: lena.haselhorst@masgf.brandenburg.de

  Annabell Ertel (zapewnianie jakości, wsparcie podprojektu otwartości międzykulturowej, ekonomia imigrantów, potwierdzanie kompetencji)

  Telefon: (0331) 866-5375
  E-Mail: annabell.ertel[at]masgf.brandenburg.de

  Nadja Hitzel-Abdelhamid (wsparcie poradni, Public Relations)

  Telefon: (0331) 866-5378
  E-Mail: nadja.hitzel-abdelhamid[at]masgf.brandenburg.de

  Michael Zochowski (wsparcie projektów z zakresu podnoszenia kwalifikacji)

  Telefon: (0331) 866-5376
  E-Mail: michael.zochowski[at]masgf.brandenburg.de

  Kerstina Grunow (finanse)
  Telefon: (0355) 2893-384
  E-Mail: kerstina.grunow[at]lasv.brandenburg.de 

  www.brandenburg.netzwerk-iq.de
  www.netzwerk-iq.de

  Koordynacja

  Oddział sieci IQ dla kraju związkowego Brandenburgii jest koordynowany przez Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej, Zdrowia, Kobiet i Rodziny w Brandenburgii.

  In Kooperation mit: 
  Logo Bundesministerium für Bildung und ForschungLogo Bundesagentur für Arbeit