Angebote für Gründungsinteressierte und SelbstständigeSupport for future entrepreneurs and self-employed migrantsПредложения для предпринимателей и для тех, кто хочет открыть своё делоOferta dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczejالخدمات المقدمة للمهتمين بتأسيس الشركات والمستقلينDịch vụ cho những người tự hành nghề hoặc quan tâm đến việc thành lập doanh nghiệpOffre s'adressant aux intéressé-e-s par la création d'entreprise et le travail indépendant为创业者和自由职业者提供帮助
Startseite   >   Dịch vụ cho những người tự hành nghề hoặc quan tâm đến việc thành lập doanh nghiệp 

Dịch vụ cho những người tự hành nghề hoặc quan tâm đến việc thành lập doanh nghiệp

Con số người nhập cư tự hành nghề và thành lập doanh nghiệp riêng tăng lên hàng năm. Đối với công việc này, người nhập cư cần phải được bổ trợ những kiến thức còn thiếu và chuẩn bị một cách bài bản hơn so với người sinh ra ở Đức. Tại Bang Brandenburg, có nhiều chương trình phù hợp khác nhau, nhằm hỗ  trợ cho sự gia tăng các doanh nghiệp có nguồn gốc nhập cư - từ việc tìm kiếm ý tưởng trước khi thành lập doanh nghiêp đến việc thúc đẩy sự phát triển, đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nhân.

Anh/ Chị mong muốn thành lập doanh nghiệp hay đang tự hành nghề?

Trang Web của chúng tôi sẽ giới thiệu các dự án quan trọng, trả lời tất cả các câu hỏi  và vấn đề chuyên môn cho Anh/ Chị trên bước đường tạo lập, sau khi thành lập và phát triển doanh nghiệp.

In Kooperation mit: 
Logo Bundesministerium für Bildung und ForschungLogo Bundesagentur für Arbeit